Персонални средства
Вие сте тук: Начало Дипломни работи Теми на дипломни работи Теми, предлагани от доц. Иван Койчев през 2006/2007 година
Навигация
Вход


Забравена парола?
 
Действия към документ

Теми, предлагани от доц. Иван Койчев през 2006/2007 година

от Eliza StefanovaПоследна промяна 2007-10-29 18:43
За повече информация можете да се свържете с д-р Иван Койчев

Институт по математика и информатика - БАН
София, 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8
tel: +359(2)979-3802
E-mail: ikoychev@math.bas.bg, koychev@fmi.uni-sofia.bg
http://www.math.bas.bg/~koychev/

Тема: Създаване на тестова среда за изследване на методи за откриване на динамично променящи се знания
Мотивация: Методите за откриване на знания (Knowledge Discover in Data) са разработени предимно за анализ на статични данни. С развитието на уеб и електронната търговия и ускоряване на развитието на технологиите се налага разработването на нови подходи за извличане на знания, които да могат бързо да адаптират научените модели към промените в контекста. Това включва, както адаптиране на вече създадените модели към новите данни, така и забравяне на данни, които вече не са актуални. Такива методи ще намират все по широко приложение в различни области, в които се изискват навременни и адекватни решения в динамично променяща се среда. Например при анализа на бързо променящото потребителско търсене; при автоматичната класификация на текстове променящи се във времето, като новини или нежеланата електронна поща (т.н. спам) и др.
Weka е популярна система, за откриване на знания с отворен код. Средата разполага с добре развити GUI и API.
Цел: Целта на проекта е да се разработи тестова среда като разширение на системата Weka за изследване на нови подходи за откриване на динамично променящи се знания.
Задачи:

 • Изготвяне на план за работа по проекта;
 • Разучаване на Weka;
 • Обзор на основните принципи на работа на алгоритмите за извличане на динамични знания;
 • Проектиране и програмиране на разширение на Weka за изследване на методи за извличане на динамични знания.
 • Планиране и провеждане на експерименти за филтриране на нежелана електронна поща
 • Анализ на резултатите от експериментите

Тема: Система за автоматично класифициране на текст, отчитаща семантиката и структурата на документа
Мотивация: Проблема с ефективното филтриране на спам е проблем, с който ние ежедневно се сблъскване. Алгоритмите за автоматично изграждане на класификатори (филтри) се изисква предварително зададено множество от атрибути. При използването им за класификация на текст се избира множество от ключови думи. Все по-често се използват техниките за автоматичен избор на значими характеристики, които играят ролята на ключови. Повечето от тези техники избират характеристики, които самостоятелно предсказват класът. Някои изследвания показват, че групи от семантично-свързани характеристики могат да бъде особено продуктивно. Структурата на документа също може да бъде показателна.
Цел: Целта на предложения проект е разработването на прототип на система за автоматична класификация на текст, която открива и използва семантиката на текста. Важна цел на предложения проект е развитието на подходите и за българския език.
Задачи:

 • Изготвяне на план за работа по проекта;
 • Разучаване на среда с отворен код за автоматична класификация на текстове;
 • Обзор на алгоритмите за автоматичен избор на значими характеристики;
 • Проектиране и програмиране на прототип на система за автоматична класификация на текст, която откриват и използват семантиката и структурата на документа.
 • Планиране и провеждане на експерименти за филтриране на нежелана електронна поща
 • Анализ на резултатите от експериментите

Тема: Социален уеб: система за мобилност и споделяне на информация
Мотивация: Zotero е безплатен и лесен за използване софтуер за събиране и организиране на библиография. Той включва най-добрите черти на по-стари системи за управление на цитирания като EndNote - способността за запазване на пълната информация за публикацията в БД, така, както и най-добрите черти на съвременен софтуер - като способността за добавяне на ключови думи, по които после да филтрирате и търсите. Уникално е интегрирането му с интернет браузъра Firefox, която позволява, докато потребителя гледа книга, статия, или друг ресурс по мрежата, Zotero автоматично да запази пълната информация в правилните полета на неговата база.
del.icio.us е онлаин система за съхранение на колекция от букмаркове, които са достъпни за потребителя независимо на кой компютър в мрежата се намира. Също така може да ги споделете с приятелите, семейството, колегите, или с общността от потребители на del.icio.us. (т.н. социален уеб)
Цел: Целта на предложеният проект е разработването на софтуер, който да позволява използването на Zotero за потребителски интерфейс на del.icio.us.
Задачи:

 • Изготвяне на план за работа по проекта
 • Разучаване на средите с API-то на Zotero и del.icio.us.
 • Обзор на областта
 • Дизайн и програмиране на системата
 • Планиране и провеждане на тестове и експерименти с потребители.
 • Анализ на резултатите от експериментите

Тема: Разработване на база от знания моделираща процеса на вземане на стратегически решения за управление на производството
Консултант по темата:
н.с. I ст. Сергей Върбанов, с-я Искуствен интелект, ИМИ-БАН
Мотивация: PRIME е проект финансиран по шестата рамкова програма на европейската общност. Целта на проекта е създаване и оценяване на компютърна игра, която дава възможност на потребителя чрез играене да натрупа практически опит в стратегическо планиране и управление на производството. За целта се изгражда виртуална бизнес среда (VBE). Така играта предоставя възможност за натрупване на опит, проигравайки различни ситуации, дори и такива с голям риск, но без пагубни последици за реалния бизнес. Дизайнът на играта предвижда тя да се играе от много играчи, свързани чрез интернет, които ще имат възможност както да се конкурират, така и да си сътрудничат, обединявайки усилия за постигане на общи цели. За да се попълнят липсващите играчи, необходими за създаването на по-реалистична виртуална бизнес-среда, се предвижда в играта да се включват и изкуствени играчи (Artificial Stakeholders) – агенти с изкуствен интелект, които могат да вземат решения, в зависимост от достъпните им данни и мисията/ролята им в играта.
Цел: Целта на предложеният проект е разработването на База от Знания (БЗ) на моделираща процеса на вземане на стратегически решения за управление на производството. Така създадената БЗ ще бъде основата ''мозъкът'' на агентите с ИИ в играта.
Задачи:

 • Изготвяне на план за работа по проекта
 • Разучаване на средите с отворен код Protégé и Algernon класификация на текстове
 • Обзор на релевантни работи и системи
 • Проектиране и програмиране на прототип на БЗ
 • Интегриране БЗ в агента
 • Планиране и провеждане на експерименти
 • Анализ на резултатите от експериментите


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Този сайт спазва следните стандарти: