Персонални средства
Вие сте тук: Начало Дипломни работи Теми на дипломни работи Теми, предлагани от доц. Боян Бончев през 2006/2007 година
Навигация
Вход


Забравена парола?
 
Действия към документ

Теми, предлагани от доц. Боян Бончев през 2006/2007 година

от Eliza StefanovaПоследна промяна 2007-10-29 18:43
За повече информация можете да се свържете с доц. Боян Бончев

Тема 1:Разработване на ECLIPSE базирана дизайн среда за UML моделиране
Анотация: Въпреки, че ECLIPSE има богата фукнционалност, по-голяма част от нея е много обща. Необходими са допълнителни средства, които да разширят тази функционалност и да позволят прилагането й в специфични области и случаи. За тази цел ECLIPSE се базира на гъвкав механизъм, позволяващ намирането, интегрирането и работата на отделни модули (plug-ins).
ОСновната цел на дипломната работа е да се разработи графична среда за дизай и моделиране, поддържаща UML 2.0, позволяваща създаване, промяна и поддържане на различни видове диаграми чрез удобен визуален интерфейс.

Тема 2:Разработване на ECLIPSE базирана дизайн среда, поддържаща нотация на SaveCCM компонентен модел
Анотация:Компонентният модел SaveCCM е разработен специално за вградените конктролни приложения при транспортни системи. Той е изграден върху основните принципи на Компоненто базираното софтуерно инженерство, но отговаря и на конкретните изисквания на предметната област. SaveCCM е опростен модел, ограничен от гледна точка на гъвкавост, за да се улесни анализа и зависимостта на работещи в реално време системи.
Основната цел на дипломната работа е да се разработи SaveCCM дизайн среда, за да се подобри ефективността и гъвкавостта на дизайн процеса. Тази среда трябва да поддържа компонентната нотация, дефинирана от SaveCCM за създаването на компонентно базирани вградени системи при превозни средства и трябва да разшири средата за моделиране със специфични за приложната облст възможности.

Тема 3:Разработване на ECLIPSE базиран графичен редактор за UML моделиране
Анотация:Основната цел на дипломната работа е да се разработи графичен редактор за дизайн и моделиране, базиран на ECLIPSE, с който да могат да се проектират различни приложения. Редакторът да предоставя богат интерфейс и средства, позволяващи лесна визуализация и редактиране на модели.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Този сайт спазва следните стандарти: