Персонални средства
Вие сте тук: Начало Дипломни работи Теми на дипломни работи Теми, предлагани от доц. Силвия Илиева
Навигация
Вход


Забравена парола?
 
Действия към документ

Теми, предлагани от доц. Силвия Илиева

от Eliza StefanovaПоследна промяна 2007-10-29 18:43
За повече информация можете да се свържете с доц. Силвия Илиева

Област: Гъвкави методологии за разработване на софтуерни системи

1. Тема: Методология за избор на гъвкав модел на софтуерен процес в определени домейни (мобилни приложения, вградени системи, уеб приложения, ......)
Цел: Съществуват редица гъвкави модели на процеси, като всеки има различни характеристики и области, за които е подходящ. Проблемът е да се намерят подходящи съответствия с реалната среда на даден проект. Тъй като няма стандартни решения за този проблем, целта е да се предложат стратегия и тактика за избор на подходящ гъвкав модел на процес, който да се следва при разработването на проекти в дадена област ()
Задачи:
- да се предложат показатели/характеристики за сравнение на съществуващите модели на процеси в контекста на определената област
- да се извърши сравнение по предложените показатели
- на базата на изводите от сравнението да се предложи методология за избор на гъвкав модел
- да се приложи методологията в няколко (3) реални проекта от областта
- анализ на резултатите и проблемите

2. Тема: Осигуряване на качеството при гъвкавите модели за разработване на софтуер
Цел: От гледна точка на тестването и осигуряване на качеството изглежда, че на гъвкавите методи им липсват някои аспекти, които традиционно се смятат за важни и основни за успешното осигуряване на качество. Целта е да се подобрят съществуващи или да се предложат нови практики за тестване при гъвкавите методологии с цел осигуряване на качеството.
Задачи:
- да се идентифицират разликите при осигуряване на качеството при гъвкавите методологии и традиционните
- да се анализират използваните практики за осигуряване на качество при определени гъвкави методи
- да се предложат подобрени или допълнителни практики в областта на тестването
- да се приложат тези практики в реален проект
- анализ на резултатите и проблемите

3. Тема: Метрики и документиране за проекти, разработвани с гъвкави методологии
Цел: При всеки процес за разработка на софтуер измерването е важно с цел да се идентифицират основните цели, които да се постигнат и прогреса на постигането им. Целта е да се предложи съвкупност от координирани метрики, които приложени в гъвкав метод за разработване да генерират важни документи, като не затрудняват екипа от разработчици и тестери.
Задачи:
- да се проучат и анализират съществуващите метрики
- да се предложи съвкупност от координирани метрики
- да се приложи в реален проект с цел верификация на предложението
- да се анализират резултатите и проблемите

4. Тема: Framework и tools за прилагане на гъвкавите методологии за определен тип проекти (.......)

Област: Компонентно базирано софтуерно инженерство

1. Тема: Описание на динамични софтуерни архитектури
Цел: След запознаване с теорията и методите за описание на динамични архитектури на софтуерни системи да се демонстрира използването на определен език и да се разработи проект на инструмент за симулация на динамични софтуерни системи.
Задачи:
- Анализ на възможностите на xADL и UML v 2.0 за описание на динамични архитектури на софтуерни системи
- Прилагане на избрания език за описание на динамизъм в софтуерните системи
- Спецификация на (евентуално разработка на) инструмент за симулация на динамични софтуерни системи.

2. Тема: Описание на архитектурата на софтуерни системи
Цел: Реализация на инструмент за описание и графично представяне на софтуерни архитектури.
Задачи:
- Изучаване на методите и средствата за описание на софтуерни архитектури и езика xADL, който ще се използва като метамодел описание на софтуерната архитектура.
- Избиране и внедряване на анализатор на езика XML.
- Реализация на инструмента като plug-in към Eclipse, чрез помощтта на Eclipse Modeling Framework (EMF), с помощта на метамодела - xADL.

3. Тема: Изследване на модели за надеждност на софтуерни системи
Цел: Да се предложи методология за практическо прилагане на методите за моделиране на надеждността на софтуерни системи
Задачи:
- Описание на надеждност на компонентно-базирани софтуерни системи с различни формални модели
- Анализ на резултатите и приложимостта на отделните модели
- Сравнителен анализ на методите за моделиране на надеждност
- Предложение за методология


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Този сайт спазва следните стандарти: