Персонални средства
Вие сте тук: Начало Дипломни работи Какво трябва да направя преди защита на дипломна работа
Действия към документ

Какво трябва да направя преди защита на дипломна работа

от Зорница ЯковаПоследна промяна 2014-02-27 15:26

Описние на изискванията, за допускане до защита

Дипломантите трябва да заявят желанието си участието в защита поне две седмици преди дадена обявена дата. Заявката става на е-майл:  tzafirova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото тябва да съдъжа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дпломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител, (име и фамилия на консултанта, ако има такъв).

До една седмица преди защитата заявилите участие в защитата трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
  • Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти
  • Дипломна работа - 1 екземпляр
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой

Документите се предават в стая 301 на Т. Зафирова


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Този сайт спазва следните стандарти: